STALKING

Stalking kan betegnes som en form for psykisk vold som flere, både kvinder, mænd og børn, er udsat for i dag.

Stalking defineres som gentagende hændelser der opleves krænkende eller forstyrrende for det menneske det udsættes herfor.

Det kan blandt andet dreje sig om at blive forfulgt, overvåget, at modtage gentagne sms’er og opkald, chikane, hærværk og rygtespredning.

Hændelserne kan virke harmløse, når de betragtes enkeltvis. Men den systematiske gentagelse kan skabe stor frygt og utryghed hos den udsatte.

Stalkingforløb kan strække sig over kortere perioder på et par uger til at vare flere år.

Kilde: Lev uden vold