SEKSUEL VOLD

Seksuel vold er seksuelle handlinger, som den udsatte direkte eller indirekte tvinges til at udføre.

Det kan eksempelvis være forsøg på tvunget samleje, voldtægt, seksuel beføling eller at få overtrådt sine seksuelle grænser.

Ligesom de øvrige voldsformer kan denne være meget krænkende og bruges til at opnå kontrol over et andet menneske.