OM SØHAVEGÅRD KRISECENTER

Søhavegård Krisecenter ApS er et tilbud til kvinder, der er udsat for stalking, psykisk eller fysisk vold eller trussel om dette. Søhavegård Krisecenter ApS er et kvindekrisecenter der drives efter Servicelovens § 109. Der er plads til 6 kvinder og deres evt. medfølgende børn på Søhavegård Krisecenter.

 

Søhavegård Krisecenter ApS er nonprofit. Det betyder at vi ikke arbejder for at skabe profit. Hvis et årsregnskab giver overskud udbetales dette derfor ikke til en ejer eller aktionærer, men reinvesteres i organisationen til gavn for kvinder, børn og samfundet generelt.