SØHAVEGÅRD
KVINDEKRISECENTER

Vi tager hånd om dig og dine børn i et trygt og sikkert miljø.

Vi møder dig med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, og ønsker at hjælpe og støtte dig, med udgangspunkt i din virkelighed. 

 

Vi hjælper kvinder, der har været udsat for stalking, fysisk eller psykisk vold eller trusler herom, videre til et godt og stabilt liv uden vold.

På Søhavegård krisecenter modtager du akut hjælp, udredning af problemstillinger samt råd og vejledning.

 

Søhavegård Krisecenter modtager kvinder og medfølgende børn op til 18 år, hele døgnet rundt.