Et trygt miljø

På krisecenteret tager hånd om dig og dine børn i et trygt og sikkert miljø.

Vi møder dig med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, og ønsker at hjælpe og støtte dig, med udgangspunkt i din virkelighed.

Vi hjælper kvinder, der har været udsat for stalking, fysisk eller psykisk vold eller trusler herom, videre til et godt 

og stabilt liv uden vold.

 

På Søhavegård krisecenter modtager du akut hjælp, udredning af problemstillinger samt råd og vejledning.

Søhavegård Krisecenter modtager kvinder og medfølgende børn op til 18 år, hele døgnet rundt.

Som pårørende kan du altid kontakte os, hvis du har oplevet eller har mistanke om vold i dine nære relationer. 

Der kan være mange spørgsmål i en sådan situation. Hvad er vold? Hvad skal man være opmærksom på? 

Hvordan får man hjælp? Hvad koster det? Og hvad med børnene?

Det er aldrig forkert at spørge, eller række ud efter hjælp.